ÇƏNGƏLLİ YÜKLƏYİCİLƏR

Sizə aşağıdakı parametrlərdə yükləyicilərin icarəsini təklif edirik.

Yük qaldırma qabiliyyəti: 1500 kq; 2000 kq; 2500 kq; 3000 kq; 3500 kq; 4000 kq; 5000 kq;                                             7000 kq; 10000 kq

Yüklənir