Sürtünmə plitələri

Sürtünmə plitələri əyləc sisteminin vacib elementləridir. Onlar əyləc yastıqcıqlarına quraşdırılır, yastıqcıq və disk arasında daha yaxşı əlaqə təmin edir. Buna görə də, bu yükləyici hissəsi üçün əsas tələb sabit sürtünmə qüvvəsidir.

Sürtünmə plitəsinin tərkibinə aşındırıcı komponentlər, sürtünmə dəyişdiriciləri, bağlayıcılar və s. bu, sürtünmə lövhəsini sadalanan xüsusiyyətlərlə təmin edir.

Forklift üçün sürtünmə plitələrinin keyfiyyəti son dərəcə vacibdir, çünki əyləcin təhlükəsizliyi və səmərəliliyi ondan asılıdır.

Buna görə də, əyləc sisteminin bu elementini yalnız etibarlı təchizatçı olan Uniliftdən sifariş etmək lazımdır.

Yüklənir