İşlək əyləc silindrləri

İşlək əyləc silindrləri forklift əyləc sisteminin vacib hissələridir. Onlar maye təzyiqini əyləc yastıqcıqlarını hərəkətə gətirən qüvvəyə çevirirlər.

İşlək əyləc silindrinin cihazı olduqca sadədir, lakin yüksək yüklərə məruz qalan bir element olaraq, xüsusilə düzgün olmayan əməliyyat və həddindən artıq yüklər zamanı vaxtaşırı qəzalara məruz qalır və ölmənin işində nasazlıqlar baş verir.

İşlək əyləc silindrlərinin nasazlıqları pedalı çətin basmaq, əyləc zamanı təkərlərin qeyri-bərabər işləməsi, rezervuarda əyləc mayesinin səviyyəsinin kritik azalması kimi problemlərlə göstərilə bilər.

Əksər hallarda işlək əyləc silindrləri bir montaj kimi dəyişdirilməsini tələb edir. Ancaq vaxtında texniki xidmət göstərərək, sızdırmazlıq elementlərini dəyişdirərək bölmənin ömrünü uzada bilərsiniz. Buna görə də, müntəzəm xidmət və yükləyicinin yoxlanılmasını unutmayın və Uniliftdən ehtiyat hissələrini əldə edin

Yüklənir