Hidravlik distribyutorlar

Hidravlik distribyutor forkliftin hidravlik sistemindəki bütün iş proseslərinə nəzarət edir. Lazımi təzyiq, yük müqaviməti və ya qüvvə yaratmaq üçün hidravlik qurğular arasında işləyən mayelərin axını paylayır.

Hidravlik paylayıcı gövdədən və qolu basıldıqda və ya yükləyici bumu əyildikdə hərəkət edən bir neçə pistondan ibarətdir. Texnikanın həll etdiyi məqsəd və vəzifələrdən asılı olaraq, hidravlik klapanlar dizaylarına görə fərqlənir.

Hidravlik sistemə daxil olan xarici hissəciklər çox vaxt sürtünmə hissələrinin tədricən məhvinə səbəb olur. Yağlama olmaması problemi daha da artırır.

Yükləyicinin hidravlik paylayıcıları köhnəlmiş klapan, makara və ya onun yayı səbəbindən sıradan çıxır. Tez-tez nasazlıqlar lazımi ehtiyat hissələrinin sökülməsi və dəyişdirilməsi ilə aradan qaldırıla bilər.

Hidravlik distribyutorları sərfəli şərtlərlə Uniliftdən sifariş edə bilərsiniz.

Yüklənir