Əyləc silindrləri

Əyləc silindri forklift əyləc sisteminin ən vacib hissələrindən biridir. Əyləc pedalının aldığı yükü artırmağa və əyləc sisteminin hidravlik mayesi üçün düzgün təzyiq yaratmağa kömək edir.

Struktur olaraq, əyləc silindri bir neçə elementdən ibarətdir: korpus, əyləc mayesi üçün rezervuar, itələyici pistonlar, manşet möhürləri və geri dönmə yayları. Vakuum gücləndiricisi hidravlik sistemdə yüksək təzyiq yaratmağa kömək edir. Nəticədə yükləyici dərhal hərəkətini dayandırır.

Əyləc silindri, dizaynın nisbi mürəkkəbliyinə baxmayaraq, yükləyicinin ən həssas hissəsi adlandırıla bilər.

Əyləc silindrinin uğursuzluğu əyləc pedalı, əyləc mayesinin səviyyəsinin azalması və əyləc sistemindəki digər nasazlıqlar ilə göstərilə bilər.

 

Unilift Azərbaycanda forkliftlərin əyləc sistemi üçün yüksək keyfiyyətli ehtiyat hissələri təklif edir.

 

Yüklənir