Əyləc pedləri

Əyləc pedləri forklift əyləc sisteminin əsas elementlərindən biridir. Məhz onlar pedalı basdıqdan sonra əyləc barabanına təzyiq edir və avadanlığı dayandırırlar. Buna görə də, onlar tez köhnəlir və tez-tez dəyişdirilməlidir.
 
Yastıqlar yükləyicinin ön və arxa oxlarında yerləşir - qeyri-bərabər aşınmaya baxmayaraq, eyni vaxtda dəyişdirilməsini tələb edir. Həm də disklər adətən əyləc yastıqları ilə birlikdə dəyişdirilir, çünki bu qurğular cüt-cüt istifadə olunur və eyni zamanda köhnəlir:
 
Forklift üçün əyləc yastıqcıqlarının işləməsi onun işləməli olduğu yüklərin təhlükəsizliyi və təhlükəsizliyi məsələsidir.
 
Aşınmış əyləc yastıqcıqlarının tipik əlaməti pedalın sərt işləməsidir: yükləyicini dayandırmaq üçün onu daha çox basmaq lazımdır. Bu, yastıqların incəlməsi ilə əlaqədardır.
 
Unilift forkliftlər üçün əyləc pedləri təklif edir. Xüsusi avadanlıqlarınız üçün digər ehtiyat hissələrini də tapa bilərsiniz.
Yüklənir