Diffuzorlar

Əməliyyat zamanı forklift davamlı olaraq qızır. Diffuzorlar soyutma sistemi hissələrin həddindən artıq istiləşməsinin qarşısını alır.

 

Diffuzor, vahid hava axını təmin edən forklift soyutma sisteminin ən vacib elementlərindən biridir. Diffuzor yoxdursa və ya zədələnirsə, hava yalnız çarxların diametri boyunca axır. Diffuzorlar, ərazini və soyutma səmərəliliyini artırır.

 

Yükləyici üçün bu detal digər nəqliyyat növlərinə nisbətən daha vacibdir, çünki avadanlıq daimi intensiv yüklər şəraitində işləyir və mühərrik işləyərkən yerində çoxlu manipulyasiyalar həyata keçirir.

 

Forklift soyutma sisteminin diffuzoru bir neçə vacib funksiyanı yerinə yetirir:

AVADANLIQIN BİRBİR VƏ SABİT ÜFÜRÜLMƏSİ;

YÜKLƏYİCİNİN MÜHƏRBİKİNİN HƏR İSTİDƏN QORUNMASI;

UZUN MÜHƏRRİK ÖMRÜ

Yüklənir