• Teleskopik Yükləyicilər

Teleskopik yükləyicilər, yük maşını növüdür. Teleskopik yükləyici 4 və 30 metr uzadılma məsafəsi olan çoxfunksiyalı maşındır. Ağır yükləri daşıma qabiliyyətinə malik olmaqla yanaşı, bir çox maşının etdiyi funksiyaları etmə qabiliyyəti də var. Bu da teleskopik yükləyiciləri sərfəli edən əsas amildir. Teleskopik yükləyicilər özü ilə aşağıdakı üstünlükləri gətirir:

  • Ağır yükləri yüksək və uzaqlara daşımaq imkanı
  • Müxtəlif yüklərin təhlükəsiz və sürətli daşınması
  • Push-pull kimi əməliyyatları yerinə yetirmək asandır

Digər Yükləyicilərdən Nə İlə Fərqlənir?

Teleskopik yük maşını müəyyən mənada forklift kimidir, lakin onun nəqliyyat vasitələri teleskopik və ya artikulyar bumun çoxyönlü olması sayəsində sadəcə forkliftdən daha çoxfunksiyalı olmaqdadır. Palet çəngəlləri sənayedə teleyükləyici üçün ən çox yayılmış əlavədir. Çətin və hündür yerlərə yük daşıyır. Kənd təsərrüfatında teleskopik yükləyicilərinin ən çox yayılmış əlavəsi vedrədir. Uzatılan qolu sayəsində çox yüksəklərə qalxa bilir. Teleskopik yükləyicinin məqsədi çoxlu paletlənmiş materialları yüksəklərə daşımaqdır. Maşının ön hissəsində stabilizatorlar və ayaq dəsti var ki, yerinə yetirilən istənilən əməliyyat sürətli olduğu qədər də təhlükəsizdir. Burada əsas yük əslində “tarazlayıcı” üzərindədir. Bu stabilizatorlar sayəsində maşının cazibə nöqtəsi maşının ön hissəsindən uzaqlaşır, ona görə də aşmaq riski yoxdur.

Teleksopik Yükləyicilərin Üstünlükləri

  • Teleskopik forkliftlərin ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri yükləri çox yüksək və uzun məsafələrə daşıya bilmələridir. 
  • Teleskopik forkliftlər ağır yükləri uzaqlara daşıya bilir.
  • Funksiya paletləri sadəcə qaldırıcılıq qabiliyyəti ilə məhdudlaşmır.
  • Çəkmə əməliyyatlarını asanlıqla edə bilir.
  • Həm forklift, həm də kran funksiyasını həyata keçirir.

Azərbaycanda teleskopik yükləyicilərin satışı

Hal hazırda Azərbaycanda “Unilift MHE Center” şirkəti teleskopik yükləyicilərin istər alışı, istərsə də icarəsini həyata keçirir. Avtokar icarəsi və satışı zamanı heç bir narahatçılıq yaşamaq istəmirsinizsə, “Unilift MHE Center” ilə ƏLAQƏ saxlayın.

Son xəbərlər

Əməliyyatınız üçün uyğun yük qaldırıcı qurğu hansıdır?
Lonking markalı forklift növləri
Birinci sinif Forklift növləri
Çəngəlli yükləyicilərin istifadə sahələri
Çəngəlli yükləyicilərin icarəsi
Forkliftə texniki qulluqun əhəmiyyəti
Yüklənir